Вземете код за отстъпка до -35% - кодовете са ограничени Вземете кода
0
:
0
:
0
:
0
 • Безплатна доставка
 • 120 дни за безплатно връщане
 • Безплатна корекция на размера
 • SAVICKI Care+®
 • Безплатно гравиране
Продукти:

Продуктите, които търсите, не бяха намерени...

Въведете друг термин за търсене

Категории:

Категорията, която търсите, не беше намерена...

Въведете друг термин за търсенеНай-често търсени: Пръстени с пратка до 24 часа Пръстени с диаманти Класически пръстени Златни пръстени Пръстени с черни диамантиНай-често търсени: Сватбени халки до 24 часа Класически халки Плоски халки Сватбени халки от черно злато Сватбени халки с диамантиНай-често търсени: Ежедневни бижута Златни бижута Бижута с диаманти

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКИ И ИЗПОЛЗВАНЕ

 1. НАШИТЕ ДАННИ

  1. Продажбата на стоки чрез този сайт се извършва под името “SAVICKI 1976” от “ SAVICKI 1976 sp. z oo, Gorzowska 2A, 65-127 Zielona Góra (Polonia), PL 9731046027, e-mail: info@savicki.bg.
 2. ВЪВЕДЕНИЕ

  1. Този документ (заедно с документите, споменати тук) установява общите условия, които уреждат използването на този уебсайт (https://www.savicki.bg/ ) и закупуването на продукти чрез него (наричани понататък "Условията").
  2. Използването на Интернет магазина изисква крайните устройства и телеинформационната система, които ползва Клиентът, да отговарят на Техническите изисквания.
  3. Приемането на Регламента е доброволно, но е задължително при създаването на Профил и/или при заявка на Поръчка от страна на Клиента.
  4. Когато използвате този уебсайт или поръчвате чрез него, сте обвързани с тези условия и нашите политики за защита на данните. Ако не сте съгласни сусловията и с политиките за защита на данните, не използвайте този уебсайт.
  5. Когато използвате този уебсайт и правите поръчки чрез него, Вие се съгласявате:
   Да използвате този уебсайт, за да правите само законово валидни запитвания и поръчки.
  6. Когато заявите поръчка чрез този уебсайт, Вие заявявате, че сте над 18-годишна възраст и имате законно право да сключвате обвързващи договори.
 3. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

  1. Продавачът предоставя безплатно чрез Интернет магазина следните Електронни услуги в полза на Клиентите:
   1. Профил;
   2. възможност на Клиентите да заявяват Поръчки и да сключват Договори за покупко - продажба, по правилата, определени в настоящия Регламент;
  2. Ползването на Профил е възможно след извършването на всичките изброени стъпки от Клиента:
   1. Попълване на формуляр за регистрация и приемане на клаузите на настоящия Регламент,
   2. б. Кликване в полето „Регистрирай”.
  3. Договорът за предоставяне на услуги се сключва в момента, в който Клиентът получи изпратено от Продавача потвърждение за сключване на Договор за предоставяне на услуги на имейл адреса, посочен от Клиента по време на регистрацията. Профилът се предлага безплатно за неопределено време. Клиентът може по всяко време и без посочване на причината, да изтрие Профила си чрез изпращане на искане до Продавача, по-специално по електронна поща на адрес: E-mail: kontakt@savicki.pl .
  4. Създаването на Профил не е задължително за подаване на Поръчки в Интернет магазина.
  5. На уебсайта също така е налична функционалността за закупуване на стоки като гост. При този тип покупка ще Ви бъде поискана само такава информация, която е от съществено значение за обработката на Вашата поръчка. След приключване на процеса на покупката, ще Ви бъде предложена възможността да се регистрирате като потребител или да продължите като нерегистриран потребител.
  6. Ние си запазваме правото да премахваме всеки продукт от този уебсайт по всяко време и да премахваме или променяме всеки материал или съдържание от него.
 4. ОФОРМЯНЕ НА ДОГОВОРА

  1. За да направите поръчка, трябва да следвате процедурата за онлайн покупка.
  2. Продавачът предоставя възможност на Клиента да подаде Поръчка чрез Интернет магазина по следния начин, в посочения ред:
   1. Клиентът добавя избран/и Продукт/и в Кошницата, след което преминава към формуляра за Поръчки.
   2. Клиентът с Профил потвърждава във формуляра за Поръчки актуалността на данните, необходими за сключване и реализиране на Договора за покупко – продажба. Потребителят, който не притежава Профил, трябва самостоятелно да попълни формуляра за поръчки въвеждайки необходимите данни за сключване и реализиране на Договора за покупко – продажба. Във Формуляра за поръчки е необходимо посочването от страна на Клиента на следните лични данни: име и фамилия, адрес (улица/квартал, номер на блок (вход, етаж), апартамент, пощенски код, град/населено място, държава), адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт
   3. Клиентът избира един от предоставените от Продавача начини за доставка. Клиентът избира начин на плащане на Цената.
   4. Клиентът изпраща на Продавача Поръчка (подава оферта), с помощта на предоставените за тази цел функции на Интернет магазина.
   5. При подаване на Поръчката, до момента на натискане на бутона „Поръчвам и плащам”, Клиентът има възможност самостоятелно да коригира въведените данни в рамките на панела „Кошница“, чрез прибавяне или изтриване на дадена позиция от Кошницата.
  3. В отговор на направената Поръчката, Продавачът незабавно изпраща на Клиента автоматично съобщение на посочения от Клиента за тази цел имейл адрес, с потвърждение за получената Поръчка, и започва нейната проверка. След проверката на Поръчката, без неоправдано забавяне, Продавачът изпраща на Клиента на посочения имейл адрес съобщение с:за потвърждаване на приетите една или няколко отделни оферти за Продукти, посочени в Поръчката, както и за потвърждаване за сключване на Договор за покупко-продажба (приемане на Поръчката по отношение на Продуктите посочени в съобщението).
  4. Всички поръчки на продукти зависят от наличността. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на продукти или няма повече артикули, останали на склад, ние си запазваме правото да Ви предоставим информация за заместващи продукти със същото или повисоко качество и стойност, които може да поръчате. Ако не желаете да поръчате заместващи продукти, ще възстановим всяка сума, която може да сте заплатили.
  5. Независимо от клауза 4 по-горе по отношение на наличността на продуктите и освен при извънредни обстоятелства, ще се стремим да изпратим поръчката, състояща се от продукта(ите).
  6. Цялостната стойност на Поръчката обхваща Цената, разходите за доставка и евентуални други разходи .
 5. ПЛАЩАНЕ

  1. Продавачът предоставя на Клиента различни начини за плащане по Договора за покупко – продажба.
  2. Възможните актуални начини за плащане са посочени в Интернет магазина в секцията "Начини за плащане" ( PayU).
  3. Разплащанията посредством парични транзакции по електронен път и с разплащателни карти се извършват по избор на Клиента с посредничеството на оторизирани услуги.
  4. Клиентът се съгласява да получава електронни фактури за направените в Интернет магазина Поръчки на предоставения от него имейл адрес в PDF или друг електронен формат.
 6. ДОСТАВКА

  1. Доставката на Продукта е възможна на територията на България. Доставката на Продукта до Клиента се заплаща, освен ако Договора за покупко-продажба гласи друго.
  2. Начините на доставка зависят от избрания от Клиента начин на плащане или Продукт. Те могат да се променят.
  3. Общият срок за изчакване на доставката на Продукта от Клиента (срок за доставка) се състои от времето за подготовка и обработка на Поръчката от Продавача и от времето за доставка на куриера.
  4. Срокът за доставка на Продукта до Клиента е до 14 работни дни, освен ако в описанието на даден Продукт или при подаване на Поръчката е посочен по-кратък срок.
  5. Продуктите ще са под Ваша отговорност от момента на доставката до Вас. Вие ще придобиете собствеността върху продуктите, когато получим пълно заплащане на всички дължими суми, включително и разходите за доставка.
 7. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

  1. 1.         Разпоредбите на този параграф се прилагат само за потребителите. Правата на потребителя, свързани с отказ от договора без посочване на причина, са посочени в Приложение № 1 към Закона за правата на потребителите от 30 май 2014 г. и в рамките на онлайн магазина са както следва:

   Право на отказ от договора

   Имате право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.
   Срокът за отказ от договора изтича след изтичане на 14 дни от датата, на която сте влезли във владение на стоката или на която трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, е влязло във владение на стоката.
   За да упражните правото си на отказ от договора, трябва да информирате консултанта на адреса, посочен в §2.5 от Правилата, за решението си да се откажете от този договор чрез недвусмислено изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща -поща).
   Може да използвате примерния формуляр за отказ, но не е задължително. Можете също така да попълните и подадете формуляра за отказ или всяка друга ясна декларация по електронен път на нашия уебсайт. Ако използвате тази опция, ние незабавно ще Ви изпратим потвърждение за получаване на информация за отказ от договора на траен носител (напр. по електронна поща).
   За спазване на срока за отказ от договора е достатъчно да изпратите информация относно упражняването на правото си на отказ от договора преди изтичането на крайния срок за отказ от договора.
   - Ние ще вземем артикула.
   -Ние поемаме разходите за връщане на артикули.

   Последици от отказ от договора

   Ако се откажете от договора, ние ще възстановим всички плащания, получени от Вас, включително разходите за доставка на стоките (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора Ви на метод на доставка, различен от най-евтиния обичаен метод за доставка, предлаган от нас), незабавно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сме били информирани за Вашето решение да упражните правото си да се откажете от този договор. Ние ще възстановим плащането, като използваме същите методи на плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако не сте избрали друг начин , в който случай няма да имате никакви такси във връзка с това възстановяване. Можем да задържим възстановяването, докато не получим артикула или докато не ни предоставите доказателство за връщането му, в зависимост от това кое събитие настъпи първо.

   Вие носите отговорност само за всяко намаляване на стойността на артикула в резултат на използването му по начин, различен от необходимия за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на артикула.

   2.         Правото на отказ, посочено по-горе, не се прилага за следните договори:
   1) за предоставяне на услуги, ако предприемачът е изпълнил изцяло услугата с изричното съгласие на потребителя, който е бил информиран преди предоставянето на услугите, че след като предприемачът предостави услугата, той ще загуби правото да се оттегли от договор;
   2) при които цената или възнаграждението зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които предприемачът няма контрол и които могат да настъпят преди крайния срок за оттегляне от договора;
   3) при които предмет на услугата е несглобяем артикул, произведен по спецификация на потребителя или служещ за задоволяване на неговите индивидуални нужди (напр. гравиран, изработен от висококачествен метал и др.);
   4) при които предмет на услугата е вещ, която се разваля бързо или е с кратък срок на годност;
   5) при които предмет на услугата е артикул, доставен в запечатана опаковка, която не може да бъде върната след отваряне на опаковката поради здравословни или хигиенни съображения, ако опаковката е била отваряна след доставката;
   6) при които предмет на услугата са артикули, които след доставката поради естеството си са неразривно свързани с други артикули;
   7) при които предмет на услугата са алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключване на договора за продажба и чиято доставка може да се извърши само след 30 дни и чиято стойност зависи от колебанията на пазара, върху които предприемачът няма контрол ;
   8) в които потребителят изрично е поискал предприемачът да дойде при него за спешен ремонт или поддръжка; ако предприемачът допълнително предоставя услуги, различни от заявените от потребителя, или доставя артикули, различни от допълнителни елементи, необходими за ремонт или поддръжка, потребителят има право да се откаже от договора във връзка с допълнителни услуги или артикули;
   9) при които предмет на услугата са звукови или визуални записи или компютърни програми, доставени в запечатана опаковка, ако опаковката е била отваряна след доставката;
   10) за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договори за абонамент;
   11) сключени чрез публичен търг;
   12) за предоставяне на услуги за настаняване, различни от жилищни цели, транспорт на стоки, коли под наем, кетъринг, услуги, свързани с отдих, развлечения, спортни или културни събития, ако в договора е посочен денят или периодът на предоставяне на услугата;
   13) за доставка на цифрово съдържание, което не е записано на материален носител, ако изпълнението на услугата е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на крайния срок за отказ от договора и след като предприемачът го е уведомил за загубата на правото да се откаже от договора.

   3.         Консултанта предоставя на Потребителите допълнително право да се откажат от договора без да посочват причина в рамките на 120 дни от датата на доставка на стоката (независимо от правото, произтичащо от Закона за правата на потребителите), на следните принципи:
   а) правото не се отнася за стоки, произведени според изискванията на клиента, по-специално гравирани стоки, изработени от висококачествен метал и др. По изключение консултанта може да се съгласи на такова право върху такива стоки. Решението в този случай взима консултанта.
   b) разрешението се отнася само за нови, комплектовани стоки, в които не са направени промени в съответствие със специфичните изисквания на клиента (напр. гравиране, промяна в чистотата на метала).
   c) разрешението се прилага само за стоки, които не показват никакви признаци на употреба, по-специално драскотини, обезцветяване и др.,
   d) правото не се прилага за стоки, които са били обработени по някакъв начин или допълнително са правени в тях някакви промяни,}
   e) правото се отнася само за стоки с оригинални, неповредени и съмнителни камъни,}
   f) правото не се отнася за стоки, закупени на изплащане,
   f) правото не се прилага за стоки със стойност, надвишаваща 4 393,44 лв. бруто на артикул (в случай на комплекти - на комплект)
   h) правото се упражнява изцяло за сметка на потребителя, който е длъжен да я покрие предварително,
   и) ако Потребителят желае да се възползва от горепосоченото право, той е длъжен предварително да уведоми за това консултанта, който може да поиска изпращане на снимка на стоката. Консултантът винаги посочва стъпките, свързани с получаването на стоките.

   4.         Договора за продажба може да бъде подадена напр.: електронна поща : kontakt@savicki.pl

   5.         Срокът за отказ от Договора за покупко-продажба започва да тече от деня, в който Потребителят или посоченото от него трето лице, различно от превозвача, получи Продукта, а при Договор за покупко – продажба, който обхваща много Продукти, които са доставени поотделно или обхваща Продукт, състоящ се от множество партиди или части – от момента, в който приеме последния Продукт, съответно последната партида или част.

   6.         Потребителят може да използва образеца на формуляра за отказ от договор или друго недвусмислено заявление за упражняване на правото на отказ от Договора за покупко-продажба в свободна форма.

   7.         В случай на отказ от договор сключен от разстояние, задълженията на страните да изпълнят договора се прекратяват.

   8.         Продавачът има задължение незабавно, в срок, не по- късно от 14 дни от датата на получаване на заявлението на Потребителя за отказ от договора, да възстанови на Потребителя извършените от него плащания, в това число разходите по доставката на Продукта (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния, обикновен начин на доставка, достъпен в Интернет магазина).

   9.         Продавачът възстановява платената сума като използва същия начин на плащане, който е използвал Потребителят, освен ако Потребителят изрично се е съгласил на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна.

   10.   Потребителят е задължен незабавно, не по късно от 14-дневен срок от датата, на която се е отказал от Договора за покупко – продажба, да върне Продукта на Продавача или да го предаде на упълномощено от Продавача лице, освен ако Продавачът сам не е предложил да вземе Продукта. За спазване на срока е достатъчно Продуктът да бъде изпратен преди изтичането му. Потребителят може да върне Продукта на адрес: SAVICKI 1976 sp. z oo, ul.Frezerów 3, I piętro, lok.II.9, 20-209 Lublin (Полша). Ако е възможно, молим Потребителят да приложи към пратката документ, доказващ покупката на Продукта или разпечатка на електронния документ, доказващ покупката на Продукта.

   11.   При условие, че Потребителят използва Законовото право за отказ, той носи отговорност за обезценяването на Продукта в случай, че това е настъпило в резултат на използването му извън обичайния начин, необходим за установяване на характеристиките, качествата и функционирането на Продукта.

   12.   Потребителят поема само директните разходи за връщането на Продукта.
   Разпоредбите на този Регламент относно правото на отказ от договор не се прилагат по отношение на договор, сключен от разстояние, по специално за договори: (1) за предоставяне на услуги, ако Продавачът е изпълнил изцяло услугата след изричното съгласие на Потребителя, който е бил информиран преди предоставяне на услугата, че след получаването ѝ от Продавача ще изгуби правото си pа отказ от договора; (2) в които предмет на услугата са Продукти, произведени въз основа на спецификациите на Клиента или служещи за задоволяване на неговите индивидуални нужди; (3) в които предмет на услугата са Продукти, доставени в запечатани опаковки, които след отварянето им, не могат да се върнат поради здравословни или хигиенни съображения, ако опаковките са били отворени след доставянето им; (4) в които предмет на услугата са Продукти, които след доставка, поради характера си, са неразривно свързани с други вещи.

 8. ЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТ

  1. Основанието и обхватът на отговорността на Продавача спрямо Клиента, ако продаденият Продукт има физически или правен (гаранционен) дефект, са определени в разпоредбите на Гражданския кодекс на Р Полша, по-специално в чл. 556 и следващите членове на Гражданския кодекс на Р Полша. Продавачът носи отговорност за гаранцията, ако физическият дефект бъде установен преди изтичане на две години от датата на предаване на Продукта на Клиента.
  2. Рекламацията може да бъде подадена от Клиент писмено, E-mail: : kontakt@savicki.pl . Ако рекламацията се отнася за Продукт, препоръчително е - да бъде изпратен на Продавача заедно с рекламацията, с цел предоставяне възможност на Продавача, да разгледа Продукта. SAVICKI 1976 sp. z oo, ul.Frezerów 3, I piętro, lok.II.9, 20-209 Lublin (Полша).
  3. Продавачът ще разгледа рекламацията на Клиента незабавно, в срок до 30 дни от датата на нейното подаване.
  4. Ако продаденият Продукт има дефект, Клиентът може:
   1. да подаде декларация за намаляване на Цената или да се откаже от Договора за покупко-продажба, освен ако Продавачът своевременно и без ненужни усложнения за Клиента, замени дефектния Продукт с друг такъв без дефекти или да отстрани този дефект. Намалената цена трябва да бъде в такова съотношение спрямо цената, определена в договора, в каквото е стойността на Продукта с дефект спрямо стойността на Продукта без дефект. Клиентът не може да се откаже от договора, ако дефектът на Продукта е незначителен;
   2. да изисква замяна на Продукта с друг такъв без дефекти или премахване на дефекта. Продавачът е длъжен да замени дефектния Продукт за друг такъв без дефекти или да премахне дефекта в разумни срокове от време, без ненужни усложнения за Клиента; при условията и според принципите, посочени в съответните разпоредби на Гражданския кодекс на Р Полша.
  5. Клиентът може вместо предложеното от Продавача отстраняване на дефекта, да поиска замяна на Продукта на друг такъв без дефекти или да изиска премахване на дефекта, освен ако привеждането на Продукта в съответствие с договора, по избрания от Потребителя начин, е невъзможно, или би изисквало прекомерни разходи в сравнение с начина, предложен от Продавача.
 9. ИЗВЪНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

  1. Ако Вие като купувач считате, че Вашите права са били нарушени, може да адресирате жалбите си до нас на имейл адрес : kontakt@savicki.pl по реда на извънсъдебно споразумение.
  2. Клиентът има право да се обърне и към българската Комисия за защита на потребителите и помирителните комисии, създадени от Министъра на икономиката в България, съгласно Закона за защита на потребителите.
  3. В тази връзка, ако покупката между Вас и нас е сключена онлайн чрез нашия уебсайт, в съответствие с ЕС Регламент № 524/2013, с настоящото Ви уведомяваме, че имате право да се поискате уреждане на потребителския спор с нас извънсъдебно чрез платформата за онлайн решаване на спорове на интернет адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Вие признавате и се съгласявате, че всички авторски права, регистрирани търговски марки и други права на интелектуална собственост върху всички материали или съдържание, предоставени като част от уебсайта, принадлежат по всяко време на нас или на тези, които ни предоставят лиценз за тяхната употреба. Можете да използвате посочения материал само до степен, до която ние или лицензополучателите изрично разрешаваме/т.
  2. Тези условия и всеки документ, посочен в същите, представляват целият договор между страните по отношение на целта на същия, като заменят всеки предходен договор, споразумение или обещание, направено между страните устно или писмено.
  3. Договорите, сключени от Продавача, се сключват на български език.
  4. Записът, сигурността и предоставянето на съществените клаузи на сключения Договор за предоставяне на услуги по електронен път става чрез изпращане на съобщение на имейл адреса, посочен от Клиента.
  5. По всички нерегламентирани в настоящия Регламент въпроси се прилагат действащите законови разпоредби на Полското законодателств. Изборът на полското законодателство за настоящия Регламент не лишава Потребителя от защитата, призната му въз основа на разпоредбите, които не могат да бъдат изключени при сключване на договор между Продавача и Потребителя, по силата на закона, който съгласно съответните регулации, би се използвал при липсата на избор на приложимото право.

30.06.2022

Категории